Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan kan die arbeidsovereenkomst (in principe*) niet tussentijds worden opgezegd. Niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer.

Hierop zijn enkele uitzonderingen*, zoals:

  • Er is (rechtsgeldig) een proeftijd opgenomen in de arbeidsovereenkomst en er wordt opgezegd tijdens die proeftijd;
  • Er is spraken van een dringende reden voor ontslag op staande voet of
  • Er is een ‘tussentijds opzegbeding’ opgenomen in de arbeidsovereenkomst.


Tussentijds opzegbeding

Om een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst te sluiten – zónder het risico te lopen géén WW-uitkering te krijgen – is het essentieel om vast te stellen of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel tussentijds opzegbaar is.

Dan staat er doorgaans iets in als: 

“Deze arbeidsovereenkomst is tussentijds opzegbaar met respectering van een opzegtermijn van één maand.

Staat er géén tussentijds opzegbeding in? Dan kan de arbeidsovereenkomst niet ‘regelmatig’ vóór de overeengekomen einddatum worden beëindigd. Een eventuele WW-uitkering zal dan ook pas starten ná de contractuele einddatum in de arbeidsovereenkomst.

Is er géén tussentijds opzegbeding overeengekomen?

Dan kunnen partijen niet ‘eenzijdig’ de arbeidsovereenkomst opzeggen. Kortom, de werknemer kan niet (tussentijds) weg / opzeggen, maar ook de werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Natuurlijk kunnen partijen wel in ‘onderling overleg’ afspraken maken c.q. onderhandelen over de beëindiging van deze arbeidsovereenkomst. Vooral voor de werknemer brengt dit het risico van (tijdelijk) geen WW-uitkering met zich mee. Wij kunnen je helpen (toch) een goede regeling te treffen!   

Kan een arbeidsovereenkomst wel worden ontbonden?

Ja – opzeggen is iets anders dan ontbinden. De ontbinding van een arbeidsovereenkomst loopt via de rechtbank. Doorgaans schiet geen van partijen er (financieel) mee op omdat de werknemer onverminderd pas een WW-uitkering krijgt vanaf de datum dat de arbeidsovereenkomst ‘regelmatig’ zou komen te eindigen (dus de contactuele einddatum) en de werkgever wordt doorgaans veroordeeld het loon van de werknemer tot die einddatum (als vergoeding) te betalen. 

Laat je situatie door ons beoordelen!

Heb je een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen? Stuur die dan aan ons toe en wij nemen hem direct voor je door om te kijken of jij geen risico loopt én of wij een betere deal voor je kunnen regelen.  Upload daarom direct en vrijblijvend je overeenkomst en wij  helpen je (doorgaans) kosteloos!

Checken jullie echt gratis mijn vaststellingsovereenkomst?

Natuurlijk! Wij doen wat wij beloven! Jij hebt wel genoeg zorgen aan je hoofd en wij helpen je graag!

 Dit mag je van ons verwachten:

1) Wanneer wij je bericht hebben ontvangen, nemen wij die direct door.

2)  Vervolgens nemen wij  dezelfde dag nog contact met je op en bespreken je situatie en de mogelijkheden.

3)  Ben je hiermee geholpen? Heel fijn!

4) Wil je dat wij je helpen om er  meer van te maken? Dan doen wij dat in bijna 90% van de situaties óók helemaal gratis (voor jou). Vaak betaalt je werkgever namelijk onze kosten. Voor meer informatie over de spelregels,  kijk je hier.

->  En weet: Wij houden ook niet van verrassingen. Daarom zijn we eerlijk en transparant in wat we doen en wat je kan verwachten. Beloofd!