Gronden voor ontslag

Er zijn diverse manieren hoe een arbeidsovereenkomst kan komen te eindigen. Mocht je hiermee geconfronteerd worden, dan raden we je aan om direct even contact met ons op te nemen. Wij denken graag met je mee en helpen je verder! 

Ontslagvergunning via UWV

De meest voorkomende route is het aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV. Vaak wordt deze gecombineerd met het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst en wordt je gevraagd (vrijwillig) mee te werken aan je ontslag.

Een ontslagprocedure via UWV moet worden gevolgd bij een ontslag wegens ‘bedrijfseconomische redenen’ of wanneer een werknemer langer dan 2 jaar ziek is.

Vooral de procedure op grond van bedrijfseconomische redenen kan gecompliceerd zijn, omdat deze aanvraag moet voldoen aan diverse strenge eisen die UWV stelt aan de inhoud van een verzoekschrift. Wordt je als werknemer geconfronteerd met een UWV-verzoek – dan is het van groot belang om je bij te laten staan door één van onze ervaren juristen of advocaten. Neem dan ook vooral vrijblijvend contact met ons op!  

Ontslag via de kantonrechter

Feitelijk voor alle ‘overige situaties’ moet een werkgever een procedure bij de rechtbank starten. De gronden die worden aangedragen zullen dan ook van ‘persoonlijke aard’ zijn, zoals disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een combinatie met dergelijke gronden.

Waar het voor de UWV-procedure al zeer raadzaam is ons in te schakelen – bij een rechtbankprocedure geldt dat des te meer. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter start met een verzoekschrift – waarop een verweerschrift moet worden opgesteld. Vervolgens wordt er een zitting gehouden bij de rechter, waarna de rechter uitspraak zal doen. In deze procedure is heel veel mogelijk – óók rond het treffen van een regeling / vaststellingsovereenkomst. 

Het dringende advies is dan ook om per omgaande contact met ons op te nemen – liefst nog vóórdat de werkgever zich tot de rechtbank richt.

Alle overige ontslagsituaties

Naast het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, een procedure bij UWV of de rechtbank, kan je arbeidsovereenkomst nog op andere manieren eindigen. Zo kan je arbeidsovereenkomst niet worden verlengd of beëindigd in proeftijd. Ook dán heb je recht op een transitievergoeding . Wordt die niet door je werkgever betaald, kaart dit dan direct bij hem aan of neem contact met ons op.

Je arbeidsovereenkomst kan ook komen te eindigen wegens ontslag op staande voet / een dringende reden of omdat je zelf ontslag neem (wel/of niet in een opwelling). Besef dat je WW-rechten daardoor in gevaar komen. Ook in die situaties is het raadzaam contact met ons op te nemen. 

Conclusie:

Het arbeidsrecht is een gecompliceerd rechtsgebied met veel (on)mogelijkheden én risico’s. Wij kennen de weg en helpen je graag.

Omdat een eerste telefonisch contact of beoordeling van je situatie en mogelijkheden helemaal gratis is, houd niets je tegen om direct contact met ons op te nemen!