Bereken zelf je transitievergoeding

Weet waar je recht op hebt!

Wil je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigen? Dan heb je recht op een transitievergoeding. Bereken hier je minimale vergoeding:De vergoeding is wettelijk gemaximaliseerd op €83.000 – of één jaarsalaris (mocht dat meer zijn), maar in een vaststellingsovereenkomst kunnen partijen andere afspraken maken!

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding?

Het simpelste antwoord: wanneer je werkgever het initiatief neemt om je arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hier een kort overzicht:

  • Je werkgever bied je een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst aan;
  • Je werkgever verlengt je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet;
  • Je werkgever ontslaat je, bijvoorbeeld na een UWV-procedure;
  • Je werkgever ontslaat je op staande voet – zelfs dán kan je soms aanspraak maken op een transitievergoeding.

 

Let op: Je transitievergoeding moet binnen 1 maand nadat je arbeidsovereenkomst is geëindigd worden uitbetaald. Is dat niet gebeurt dan moet je aan de bel trekken én (anders) binnen 3 maanden nadat je arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter om aanspraak te maken op betaling van je transitievergoeding, anders vervalt dit recht (vervaltermijn). 

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Sinds 1 januari 2020 is het berekenen van de transitievergoeding versimpeld. De hoogte van deze ontslagvergoeding is 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar. 

Daarnaast wordt naar rato de transitievergoeding óók berekend over elke dag, week of maand dat je gewerkt hebt. Je hebt dan ook al recht op een transitievergoeding, vanaf de éérste dag dat je gewerkt hebt. Dus ook nadat je contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd en zelfs na je ontslag in proeftijd.

Hoe kunnen jullie mij helpen om mijn transitievergoeding te verhogen?

Word je een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst aangeboden, dan kunnen wij de onderhandeling op ons nemen om er meer uit te halen. Bij “ meer” moet je denken aan a) een hogere vergoeding, b) een latere/andere einddatum en c) betere voorwaarden in je vaststellingsovereenkomst. Dit is voor ons een superleuk spel, waar wij heel goed in zijn!

Of er “meer” inzit, is natuurlijk afhankelijk van jouw persoonlijk situatie – daarom beginnen we altijd met een goed gesprek om voldoende munitie te verzamelen om er voor jou het meeste uit te halen. Neem contact met ons op en  wij beoordelen gratis jouw situatie en bespreken de mogelijkheden met je!