Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Jij kan met je werkgever een afspraak maken dat je arbeidsovereenkomst komt te eindigen. In de meeste gevallen neemt je werkgever het initiatief, maar ook een werknemer kán om een beëindigingsovereenkomst vragen.

Het doel van een vaststellingsovereenkomst is om de afspraken rond de beëindiging van je dienstverband, goed en volledig vast te leggen. Vaak is ook een belangrijk doel dat jij in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

De inhoud van een Vaststellingsovereenkomst

De volgende onderwerpen staan minimaal in een vaststellingsovereenkomst:  

–  Overwegingen  – Die lezen vaak wat raar, maar wat daar doorgaans in staat is dat het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst uitgaat van de werkgever én niet jouw idee was. Dit heeft puur te maken met het kunnen aanvragen van een WW-uitkering.

–  De einddatum  – Niet onbelangrijk, de datum waarop je arbeidsovereenkomst komt te eindigen. Bij het bepalen van die datum moet goed gekeken worden of de opzegtermijn in acht is genomen – anders mis je geld én WW.

–  Transitievergoeding  of ontslagvergoeding – De vergoeding die jij, na het einde van je arbeidsovereenkomst, ontvangt. Deze vergoeding kán gelijk zijn aan de  transitievergoeding die je hier kan berekenen  – maar kan ook meer óf minder zijn. Wat voor jouw redelijk én haalbaar is – nemen we  gratis met je door !

–  Afwikkeling  werkzaamheden – Ook worden er afspraken gemaakt over het afronden en overdragen van je werkzaamheden, over een periode dat je eventueel vrijgesteld wordt van werk of hoe om te gaan met je betermelding (mocht je ziek zijn).

–  Je eindafrekening  – Afspraken over het opnemen/uitbetalen van vakantiedagen en uitbetalen van de laatste bedragen die je van je werkgever tegoed hebt.

–  Concurrentiebeding  en geheimhouding – In je arbeidsovereenkomst staan doorgaans diverse ‘bedingen’, waarover afspraken gemaakt moeten worden. Ook wil een werkgever nog wel eens in een vaststellingsovereenkomst (aanvullende) afspraken maken over geheimhouding.

–  Getuigschrift  en afscheid – Het is mogelijk afspraken te maken over wat je werkgever zal zeggen tegen je toekomstige werkgever – mocht die om referenties vragen. Maar ook afspraken over het simpelweg ‘gedag’ zeggen op het werk, kan onderdeel zijn van de afspraken.

–  Finale kwijting  – Een (vaak) gecompliceerd beding, waarin wordt afgesproken dat ‘geen van partijen’ nog iets van de ander te vorderen heeft. De formele punt achter de afwikkeling van alle afspraken.

–  Juridische kosten  – Zeker wanneer je werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, wordt vaak opgenomen dat je als werknemer een bedrag krijgt voor juridische bijstand. Hierdoor is het vaak mogelijk om je helemaal kosteloos te helpen!

–  Bedenktijd  – Tenslotte moet in een vaststellingsovereenkomst staan opgenomen dat je als werknemer het recht hebt om je binnen 2 weken te ‘bedenken’ en af te zien van de getekende overeenkomst. Dit om je rechten als werknemer maximaal te beschermen. 

Teken NOOIT zonder juridische hulp!

De inhoud van een vaststellingsovereenkomst kan grote (financiële) gevolgen voor je hebben! Teken dan ook nooit een vaststellingsovereenkomst zonder dat je deze goed hebt laten controleren.

Aangezien wij dat helemaal kosteloos voor je doen, is er werkelijk geen enkele reden om enig risico te lopen. Upload dan ook direct je vaststellingsovereenkomst óf neem direct contact met ons op !